Fundacja Wyspy Szczęśliwe ma pod opieką kilkudziesięciu małych pacjentów oraz ich rodziców. Udzielamy wsparcia psychologicznego, organizacyjnego, ale przede wszystkim finansowego.

Poniżej znajdą Państwo informacje o najpilniejszych zbiórkach celowych (na leczenie konkretnego dziecka).

 Oto lista Naszych podopiecznych:
 • Dawid Łokasa
 • Karolina Płachta
 • Dominik Kaczor
 • Alan Kozłowski
 • Jakub Śmiejewski
 • Dawid Szczepański
 • Paweł Łagan
 • Martyna Zych
 • Jakub Śmiejewski
 • Paweł Gibas
 • Marcel Mietła
 • Daniel Podobiński
 • Mikołaj Stankiewicz
 • Maciej Mardyła
 • Natalia Molek
 • Zoja Kaczura
 • Kamil Deja
 • Ryszard Wolnik
 • Tomasz Gałoński
 • Miłosz Maj
 • Krzysztof Kwatera
 • Iryna Lanovenko

APEL – Zbiórka na leczenie Zoji Kaczury