0.000

Statut Fundacji

Home / Statut Fundacji

Celem Fundacji jest:

♦ niesienie pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi, a także nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego, leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265,
♦ wspomaganie działalności leczniczej, profilaktycznej i naukowo-badawczej tej Kliniki,
♦ prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

♦ wspomaganie zaopatrzenia w leki i inne środki (m.in. sprzęt i aparaturę medyczną) niezbędne w leczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi,
♦ dofinansowywanie wydatków na modernizację pomieszczeń i urządzeń Kliniki,
♦ upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych,
♦ pomoc, w miarę posiadanych środków, rodzicom/opiekunom prawnym pacjentów Kliniki w zakresie związanym z leczeniem dziecka (np. zapomogi celowe, pokrycie kosztów noclegów lub przejazdów),
♦ dofinansowywanie, w miarę posiadanych środków, działalności naukowo-badawczej, informacyjnej i szkoleniowej z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej.

Pełny statut do pobrania tutaj