0.000
Uwaga

Uwaga

Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi do nas skargami dotyczącymi nieprawidłowości prowadzonej zbiórki książeczek dla naszych podopiecznych, przez
Panią K. Koszyk informujemy, że zakończyliśmy współpracę z ww Panią.
Zarząd Fundacji
Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową
,,Wyspy Szczęśliwe”