0.000
WRZESIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI CHORÓB NOWOTWOROWYCH

WRZESIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200-1300 nowotworów u osób do 18-go roku życia. Wśród miliona dzieci do 15-go roku życia notuje się rocznie 110-130 nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego.

Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci (obecnie ponad 75%) może być wyleczonych. Z każdym rokiem zwiększa się liczba pacjentów wyleczonych w dzieciństwie z nowotworu.
Również w naszym kraju żyje wiele osób wyleczonych w dzieciństwie z nowotworów, którzy kontynuują naukę, kończą studia, zdobywają zawód, pracują, zakładają rodziny, stanowią w pełni sprawnych obywateli.

Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000,- zł do 300 000,- zł.

Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.
Dzieci w trakcie leczenia rozciągającego się różnie długo:
– uczą się trudnej roli dobrego pacjenta,
– podejmują wyzwania stawiane im przez zagrażającą życiu chorobę,
– bawią się i/lub kontynuują naukę,
– są małymi bohaterami.

„Czasem aż trudno pojąć jak wiele można znieść i wyjść z tego, nie tylko bez szkody, ale jeszcze wzbogaconym duchowo, jeżeli próbuje się mimo wszystko wygrać”.

To szczególnie wokół ciężko chorego dziecka powstaje mobilizacja pozytywnych uczuć, życzliwości i cierpliwości. Troska o losy dzieci z chorobą nowotworową stanowi o potrzebie dodatkowych starań.
To dlatego w 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”, które z czasem przeobraziło się w Fundację Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” (1992 r.), a potem w związku z staraniami o uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego w Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” (2004 r. i nadal). W 2005 r. Fundacja otrzymała statut organizacji pożytku publicznego.

Dzięki ofiarności dobroczyńców zebrane fundusze przeznaczono m.in. na:
– zakup leków,
– zakup sprzętu medycznego,
– pompy infuzyjne,
– mikroskopy,
– kardiomonitory,
– pulsoksymetry,
– dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców,
– wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii,
– remont i modernizacje oraz sukcesywne wyposażenie Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dlatego też podejmowane są wszechstronne starania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice.

Przeprowadzenie optymalnego sposobu leczenia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi dobrego serca.

W przypadku pozytywnych decyzji w sprawie wsparcia finansowego naszych działań, uprzejmie prosimy o przekazanie przeznaczonych środków finansowych na konto Fundacji Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”PKO BP IO Kraków nr 83 1020 2892 0000 5302 0150 8522.